הרשם התחבר

תקנון ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. ספיי –הינו אתר מכירות למוצרים מוזלים תחת העוסק המורשה מצלמות נסתרות SPY.COIL ע.מ 034692905 (להלן: “ספיי”), החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות .
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
 3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדדים.
 4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 5. ספיי רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.* ספיי תשלח אליך מידע, המלצות ומבצעים אך רק אם תמלא את כתובת הדוא”ל באתר ו/או תשלח אלינו מייל .
 6.  שליחת מידע, המלצות ומבצעים.

מתוך חוק איסור שליחת “דואר זבל” , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח–2008*
“על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:
הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו”
ועל כן, ספיי שומרת על זכותה לשלוח אליך מידע, המלצות ומבצעים ע”י דיוור במייל זאת במידה ותמלא את כתובת הדוא”ל באתר ו/או תשלח אלינו מייל לתמיכה ו/או מידע.

* התקבל בכנסת ביום כ”ב באייר התשס”ח (27 במאי 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 182, מיום י”ג בסיון התשס”ה (20 ביוני 2005), עמ’ 886.

המכירות – חלק כללי

 1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
 2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: “הספקים” ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.
 3. ספיי רשאית לאשר, לדחות או להגביל כל הזמנה המבוצעת באתר.
 4. מרבית המוצרים של ספיי הינם ביבוא ישירות מהמפעלים והספקים השונים בחו”ל ישירות על ידה.

מכירה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות או באמצעות אפשרויות התשלום השונות, כפי שיפורסם.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
 4. איסוף המוצר מהסניף יתבצע על ידי בעל כרטיס האשראי בלבד לאחר הצגת כרטיס האשראי ממנו בוצעה הרכישה ולאחר הצגת תעודה מזהה.

אופן ההשתתפות במכירות

 1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
  משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד’.
 2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
  המשתתף ל”מבצע פעולה” .
  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
 3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
  ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .
 4. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי
  העיסקה בקישור “כרטיס לקוח” בחנות, תוך 24 שעות.
 5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
  האשראי , לאחר אישור העיסקה ע”י חברות האשראי.
 6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
  לנכונות הפעולות.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
  ואזרחיים.
 8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
  ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
  לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
  במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי .
  לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .
 9. בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: ” הספקים”) יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד’ .
 10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה (עסקאות שבוצעו בעסקת מכר מרחוק שבוצעו דרך אתר האינטרנט של החברה או באמצעות הטלפון והן בלבד) והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: “החוק”).

למען הסדר הטוב, יודגש כי עצם ביצוע ההזמנה באתר או בטלפון אינו מהווה מכירה.

לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: “טופס גילוי”) באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר, ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של החברה. ככול והלקוח לא קיבל לרשותו את טופס הגילוי, יפעל הלקוח ליידע את החברה בהקדם האפשרי.

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו במעמד המסירה לידיו.

דרכי ביטול העסקה:

 1. מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים (14) מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם;

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח כאמור תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 1. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. נוסף לכך, החברה רשאית לנכות מהעסקה עמלת סליקה בהתאם לחוק.
 1. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

3.1 מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995;

3.2 מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

3.3 במקרה בו יוצרו הטובין במיוחד עבור הלקוח בעסקה (לרבות מגן סיליקון).

3.4 במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

3.5 אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח.

 1. ביטול העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור, לא יתבצע ביטול עסקה ללא החזרת החשבונית המקורית.
 1. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
 2. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
 3. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

7.1 במקרה בו חלה טעות במחיר, ספיי רשאית לפנות לצרכן לתשלום ההפרש, או לביטול ההזמנה.
7.2 במקרה בו חלה טעות בתיאור המוצר, ספיי רשאית לפנות לצרכן להחלפת המוצר שהוזמן לבקשתו או לביטול ההזמנה .
7.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
7.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. ככלל, המוצרים המוצגים באתר זמינים במלאי. שיטת ההזמנות הינה על בסיס “כל הקודם זוכה”, בהתאם למועדי ההזמנות שבוצעו ביחס למלאי הקיים. במידה וקיים חוסר במלאי בעת ביצוע ההזמנה, תיצור ספיי קשר עם הלקוח, בין טלפוני ובין באמצעות דואר אלקטרוני, ותעדכן אותו בדבר החוסר במלאי והצעת מוצר אחר שווה ערך או דומה בתכונותיו, או לביטול ההזמנה, בהתאם להודעת הצרכן.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

עסקה שבוצעה באופן פרונטלית מול מוכרן החברה בסניף, יחולו תנאי ביטול עסקה בהתאם לקבוע בחוק.

מדיניות החזרת מוצרים ואחריות

זיכוי/החלפת מוצר יתבצע בצירוף חשבונית רכישה בלבד תוך 14 ימים מיום הרכישה.

זיכוי/החלפה יתאפשר רק על מוצרים שלא נפתחו מאריזתם המקורית, לא נפגמו ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו ושלא נעשה בהם כל שימוש מכל סוג שהוא.

סכום הזיכוי יהיה זהה לסכום ששולם בפועל בעת רכישת הפריט או כנגד החזרה המוצר יינתן שובר זיכוי.

זיכוי זה יהיה תקף ל 6 חודשים ממועד ההחזרה, לאחר מועד זה לא יכובד הזיכוי. במידה והזיכוי אבד/נגנב/הושחת לא יוחלף הזיכוי ולא יתאפשר מתן זיכוי אחר ו/או פיצוי בגינו.

הזיכוי יינתן בהתאם למחיר ששולם בפועל.

מוצרים אשר נרכשו בסניף אילת ניתנים להחלפה/החזרה אך ורק בסניף אילת.

כל המוצרים שבאתר עם אחריות לשנה על פי תנאי האחריות, האחריות אינה מכסה שבר, נזק במכוון, או נזק פיזי , שימוש שלא על פי ההוראות או ההנחיות שניתנו על ידי העסק/היצרן או מי מטעמו, טעינת המכשירים שלא על פי ההוראות או לזמן ממושך יותר או על פי מטען שאינו תקני.

אספקת המוצרים

 1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא
  אם צויין מפורשות אחרת.
 2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
  הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום
ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
  עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

הוראות בטיחות לשימוש במטענים:

יש לפעול ע”פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
• ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
• אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
• אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
• יש להרחיק את המטען מנוזלים.
• במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
• המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
• אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
• אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
• לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
יש להקפיד  לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
אזהרה:
• אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
• בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
• מיועד לשימוש פנימי בלבד.

 האחריות לגבי המשלוח באמצעות שליח או דואר ישראל:

לרשות הלקוחות עומדות שתי אפשרויות לשילוח מוצרים: באמצעות שליח עד הבית או באמצעות חברת דואר ישראל. כדי להימנע ממצבים של אובדן החבילה, עיכוב במסירתה, שבר או כל תקלה אחרת, החברה ממליצה ללקוחותיה להזמין את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ולא באמצעות חברת דואר ישראל, שכן משלוח זה בטוח יותר וחסין מנזקים. מובהר במפורש, כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו ללקוח, כתוצאה מטיפול לקוי ו/או רשלני ו/או זדוני של חברת דואר ישראל או עובדיה, וכי מסירת המוצר לדואר למשלוח כשהוא תקין, תחשב כמסירת המוצר ללקוח.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד ההזמנה או במסגרת התשלום בגין המוצר.
 2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון
 3. הלקוח אינו רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק אלא אם ימסר לו אחרת ובתיאום מראש עם העסק באשר למקום ומועד האיסוף .
 4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

 

שירות לקוחות

 1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגי החברה
 2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל ספיי בטלפון –
  טלפון077-8040720
  EMAIL: service@spy.co.il
  נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL
 3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

 1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
  העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
  האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

 1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
 2. כתובתנו: גאליס 18, פתח תקווה.
  מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
 3. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 4. החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
 5. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
  יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
 6. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 7. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו
  תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 8. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
  האתר , אלא אם נכתב אחרת .
 9. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
  מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
 10. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 11. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 12. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
 13. כל עניין משפטי יתברר בבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד.

לקוחות מספרים עלינו

יש המון מוצרים באתר וניראה שהוא מתעדכן בעוד מוצרים כל פעם שאני נכנס והמחירים ללא תחרות!
shahar ben zion
shahar ben zion
20/12/2022
מחירים הוגנים ביותר והגיע די מהר. ממליצה!
sharon agronov
sharon agronov
04/12/2022
שירות אדיב ומהיר
מיטל יעקובי
מיטל יעקובי
19/10/2022
שירות ומענה מהיר מוצרים איכותיים
Eden Azulay
Eden Azulay
13/10/2022
spy logo
Call Now Button